6-2: کجا باید اطلاعات جدید و قدیمی را در یک جمله در مقاله قرار داد؟

ویرایش مقاله انگلیسی

تصمیم گیری درباره این که کجا باید اطلاعات جدید و قدیمی را در یک جمله قرار دهید

زمانی که ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله انجام می دهیم، بعضا می بینیم اطلاعات بجا بیان نشده اند.

در این باره باید بدانید که خوانندگان معمولا بر روی اولین و آخرین کلمات یک جمله تمرکز می کنند، پس از قراردادن مهمترین اطلاعات خود در اواسط یک جمله بلند پرهیز کنید. خواننده ها علاقه ای به تلاش برای شناسایی نکات کلیدی ندارند و مطلب مهم را در جا می خواهند.

S3. English is now studied by 1.1 billion people, though this number is expected to drop with the rise in importance of Chinese.

S4. Although English is now studied by 1.1 billion people, this number is expected to drop with the rise in importance of Chinese.

S5. Although the importance of Chinese is expected to lead to a drop in the numbers of people studying English, 1.1 billion people still study English

اگر دقت کنید، هر سه جمله اطلاعات یکسانی را به ما می دهند، اما وزن این اطلاعات با هم تفاوت دارد.

در S3 خواننده اطلاعاتی را می آموزد. سپس با though تکمیل می شود تا اطلاعاتی را ارائه دهد که احتمالا خواننده نمی داند.

در S4 خواننده فورا با این مسئله مواجه می شود که اطلاعات موجود در شروع جمله احتمال زیاد با اطلاعات جدید در قسمت دوم تکمیل می شود. پس ترتیب اطلاعات در S4 منطقی تر از S3 است.

در S5 نویسنده فرض می کند که خواننده از پیش اهمیت چینی را می داند و به جای آن بر این مسئله تمرکز می کند که علیرغم افزایش صحبت کنندگان چینی، انگلیسی هنوز توسط افراد زیادی مطالعه می شود. “هنوز” کلمه کلیدی بوده و تقریبا در انتهای جمله قرار داده شده است.

در جملات بالا اهمیت بیشتری به قسمت دوم داده شد.

حالا در S6 و S7 هر دو جمله اهمیت یکسانی دارند.

S6. English is the international language of communication. It is now studied by 1.1 billion people.

S7. The importance of Chinese is expected to lead to drop in the numbers of people studying English. Despite this, 1.1 billion people still study English.

در S6 و S7 نویسنده می خواهد تا خواننده اطلاعات را مجزا از هم فرا بگیرد. او این کار را با ارائه اطلاعات در دو جمله مجزا انجام می دهد. البته باید حواستان باشد تا از این سبک خیلی استفاده نکنید زیرا که جملاتتان بسیار کوتاه و شبیه به لیست می شود.

نظرخود را بیان کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *