4-2: اولین پاراگراف هر بخش جدید در مقاله

ویرایش مقاله انگلیسی

اولین پاراگراف هر بخش جدید: با یک خلاصه بسیار کوتاه و مشخص کردن نوع ساختاربندی خود آغاز کنید

اغلب در ویرایش مقاله انگلیسی و ترجمه مقاله فارسی به این برمی خوریم که اولین پاراگراف هر بخش خوب نوشته نشده است.

خواننده ها لزوما مقاله را از ابتدا تا انتها نمی خوانند. ممکن است از هر جایی از مقاله خواندن آن را شروع کنند.

معنایش این است که بهترین راه شروع با یک خلاصه یک الی دوجمله ای از اصلی ترین اهداف و یا یافته های مقاله است. چنین سبکی معمولا در فصول کتاب هم نیز استفاده می شود.

البته باید توجه داشت که سبک کلی ژورنال مورد نظر شما اولویت است. اگر آن ها به سبک اشاره شده بخش های مقاله را آغاز نمی کنند، پس شما هم نباید این کار را بکنید. جایگزین آن رویکردی مستقیم تر است.

The X Committee has for some years encouraged collaborative clinical trials in X by reporting the results in the medical literature. In this section we describe the first of two unreported results that we believe deserve such publication and which constitute the main contribution of this paper.

As mentioned in the Introduction, a principal concern in the field of X is to understand why …This section attempts to answer the question…

Our aim is to provide a simple alternative to the complex theoretical models that attempt to explain … In this section we present a simplified model, which we believe is ..

This section reviews the process of … This process provides the backbone to the system that is at the core of our research.

علاوه بر این خلاصه کوتاه، برخی از نویسندگان آن چه را که در سایر قسمت های هر بخش می آید را نیز به صورتی مختصر بیان می کنند. برای مثال:

S1. In this section, we briefly review the broad perspectives that have shaped the direction of thinking about …

S2. In this section, the numerous advances in cosmology are described, with emphasis on the vast new area of …

S3. In this section, we will ask the question: ‘Under what circumstances will a paper be rejected?

S4. In this section we define our approach and show how it can be very naturally used to define distributions over functions. In the following section we show how this distribution is …

این مثال ها نشان دهنده سبک های مختلف برای معرفی موضوع هستند. S1 و S2 رویکرد استاندارد هستند که از ضمیر we و سبک غیرشخصی (حالت مجهول در S2) استفاده می کنند. S3 کمی متنوع تر است چرا که سوال مطرح می کند: این کار برای تنوع دادن به جملات آغازین بعضی از قسمت ها جالب است.

دقت کنید که نویسنده در S4 چگونه به بخش های بعدی نیز اشاره می کند. این کار باعث می شود خواننده بهتر متوجه روند منطقی قسمت های مختلف مقاله در کنار یکدیگر بهتر شود. البته که باید حواستان باشد تا جای ممکن کوتاه و خلاصه باشند در غیر این صورت بیش از حد سنگین و آزادهنده خواهند شد.

اولین پاراگراف هر بخش جدید: مستقیما به اصل مطلب بروید

یکی از مشکلات رایجی که در زمان ترجمه مقاله یا ویرایش مقاله با آن مواجه می شویم، اطناب بیش از حد است.

خصوصا در مقالات کوتاه تر، احتمالا حتی فضایی برای نوشتن خلاصه های بسیار کوتاه هم نداشته باشید. این نکته نیز حائز اهمیت است که خواننده ها اغلب وقت کافی یا تمایل زیادی برای خواندن آن ها ندارند. در این صورت، رویکردتان باید مستقیم تر باشد.

منظور از مستقیم تر بیشتر این است که معنای آن چه را که انجام داده اید برای وی توضیح دهید. مثلا برای شروع بخش Results جمله زیر بسیار رایج است:

S1. An analysis of the number of words used in English with respect to Italian, showed that the average sentence in English was 25 words long, whereas in Italian was 32 words long (see Table 1). This indicates that when an Italian document is translated into English, there is

حالا رویکردی بسیار مستقیم تر جمله را به شکل زیر تبدیل می کند:

S2. Italian tends to use more words per sentence than English, so when an Italian document is translated into English, there is

این جمله با اطلاعات اصلی آغاز شده و سپس پیامدهای آن را نشان می دهد. همیشه لازم نیست به خواننده جزئیات دقیق آن چه را که انجام داده اید بیان کنید (این کار در بخش Methods بیشتر مورد نیاز است)، بلکه یافته خود را محور قرار دهید.

نظرخود را بیان کنید

یک پاسخ به “4-2: اولین پاراگراف هر بخش جدید در مقاله”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *