3-2: مثالی کامل از پاراگراف صحیح در مقاله

ویرایش مقاله انگلیسی

نمونه ای از یک پاراگراف بعد از ویرایش مقاله

در زیر جمله ای را از یکی از مقامات ارشد ناسا می بینیم که بسیار در حوزه های دیگر نیز از لحاظ شفافیت مثال زدنی است. پاراگراف زیر، اولین پاراگراف در آغاز بخشی است که تحت عنوان “Organization of a Technical Report” نوشته شده است.

Different writers have different methods of organizing their reports, and some seem to have no discernible method at all. Most of the better writers, however, appear to be in remarkably close agreement as to the general approach to organization. This approach consists of stating the problem, describing the method of attack, developing the results, discussing the results, and summarizing the conclusions. You may feel that this type of organization is obvious, logical, and natural. Nevertheless, it is not universally accepted. For example, many writers present results and conclusions near the beginning, and describe the derivation of these results in subsequent sections.

ابتدا آماری مختصر در رابطه با این پاراگراف ارائه می دهیم:

  • تعداد کل: 101
  • تعداد جملات: 6
  • میانگین تعداد کلمات در هر جمله: 16.8
  • بلندترین جمله: 22 کلمه
  • کوتاه ترین جمله: 6 کلمه
  • تعداد نقطه: 6
  • تعداد ویرگول: 10
  • تعداد نقطه ویرگول: 0
  • تعداد تکرار کلمات کلیدی: approach=2 ، method=3 ، organization=3، results=4 ، و writer=3

نوشته آقای Katzoff’s چند نکته بسیار مهم دارد. یکی از آن ها کمتر بودن تعداد کلمات نسبت به حد متعارف آن در هر جمله است یعنی بین 30 الی 40 کلمه.

حالا ساختار پاراگراف آقای Katzoff را دقیق تر بررسی می کنیم:

(S1) Different writers have different methods of organizing their reports, and some seem to have no discernible method at all. (S2) Most of the better writers, however, appear to be in remarkably close agreement as to the general approach to organization. (S3)This approach consists of stating the problem, describing the method of attack, developing the results, discussing the results, and summarizing the conclusions. (S4) You may feel that this type of organization is obvious, logical, and natural. (S5) Nevertheless, it is not universally accepted. (S6) For example, many writers present results and conclusions near the beginning, and describe the derivation of these results in subsequent sections.

S1 موضوع کلی را مطرح کرده و منوال فعلی گزارش نویسی را به طور خلاصه بیان می کند. S2 آن چه را که در S1 آمده بود، تشریح می کند. خواننده به کمک کلمه however متوجه این توضیح خاص می شود.

Katzoff کلمه writer را از S1 تکرار می کند تا آن را به S2 متصل کند، اما قبل از آن از یک صفت دیگر (different, better) استفاده می کند تا نشان دهد از مسئله ای کلی (تمام نویسندگان) به مسئله ای خاص تر (better authors) حرکت می کند. تکرار کلمه approach در S3 چنین کارکردی ارتباطی دارد. در واقع به خوانندگان این احساس را می دهد که قدم به قدم با توسعه پاراگراف، با آن همراه می شوند.

در S4 وی مستقیما خواننده را خطاب قرار می دهد که البته احتمالا چیزی نیست که بخواهید در مقاله علمی انجام دهید. به جای آن، شما احتمالا از چنین جمله ای استفاده می کنید: it may be argued that. ایده Katzoff نشان دهنده انتظار وی نسبت به مخالفت های احتمالی علیه گفته های اوست. S5 تنها شش کلمه دارد. چنین جمله کوتاهی در یک کار آکادمیک بعید است، ولی در جلب توجه و نظر خواننده بسیار موثر است. کلمه ارتباطی nevertheless که در ابتدای جمله قرار داده شده نیز نظر خواننده را جلب کرده و به تاکید بر اهمیت گفته ارائه شده کمک می کند.

در S6 او از for example استفاده می کند. این کلمات ارتباطی همگی برای این به کار می روند تا نشان دهند که جملات چگونه به هم ارتباط پیدا می کنند. بدون این کلمات، خواننده مجبور می شود تا جریان فکری نویسنده را خودش با زحمت بفهمد. در حالی که Katzoff زمانی از کلمات ارتباطی استفاده می کند که واقعا کارکردی مشخص داشته باشند.

نکته جالب دیگر استفاده از تکرار برای کلمه writer است: یعنی عدم استفاده از هم معنی های معادل مثل author، researcher و technician. این کار باعث می شود احتمال بدفهمی توسط خواننده به صفر برسد. در نهایت می بینیم که ایشان نهایتا دو ایده را در یک جمله قرار می دهند. جملات کوتاه تر هم که تنها یک ایده.

نظرخود را بیان کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *