7-2: سیر منطقی بیان جملات در مقاله

53 بازدید

ویرایش مقاله انگلیسی

جملات را با حرکت از مفاهیم کلی به مفاهیم اختصاصی تر پیش ببرید

در بعضی از متون ارسال شده برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله، حرکت منطقی مفاهیم نادیده گرفته می شود و در واقع انسجام پاراگراف از بین رفته است.

به پاراگراف زیر دقت کنید:

(S1) The soil is a major source of pollution. (S2) Millions of chemicals are released into the environment and end up in the soil. (S3) The impact of most of these chemicals on human health is still not fully known. (S4). In addition, in the soil there are naturally occurring amounts of potentially toxic substances whose fate in the terrestrial environment is still poorly known. (بیشتر…)

6-2: کجا باید اطلاعات جدید و قدیمی را در یک جمله در مقاله قرار داد؟

67 بازدید

ویرایش مقاله انگلیسی

تصمیم گیری درباره این که کجا باید اطلاعات جدید و قدیمی را در یک جمله قرار دهید

زمانی که ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله انجام می دهیم، بعضا می بینیم اطلاعات بجا بیان نشده اند.

در این باره باید بدانید که خوانندگان معمولا بر روی اولین و آخرین کلمات یک جمله تمرکز می کنند، پس از قراردادن مهمترین اطلاعات خود در اواسط یک جمله بلند پرهیز کنید. خواننده ها علاقه ای به تلاش برای شناسایی نکات کلیدی ندارند و مطلب مهم را در جا می خواهند. (بیشتر…)

5-2: کجا باید اطلاعات جدید و قدیمی را در یک پاراگراف در مقاله قرار داد؟

120 بازدید

ویرایش مقاله انگلیسی

تصمیم گیری درباره این که کجا باید اطلاعات جدید و قدیمی را در یک پاراگراف قرار دهید

مقالاتی که برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله فرستاده می شوند بعضا از نظر روند بیان اطلاعات ضعیف هستند.

اطلاعات آشنا معمولا در آغاز یک جمله یا پاراگراف بیان می شوند. در قسمت زیر، سه جمله اول abstract یک مقاله فرضی را تحت عنوان “Readability and Non-Native English Speakers” می بینیم که مثلا برای ژورنال ارتباطات در جهان تجارت ارسال شده است. (بیشتر…)

4-2: اولین پاراگراف هر بخش جدید در مقاله

114 بازدید

ویرایش مقاله انگلیسی

اولین پاراگراف هر بخش جدید: با یک خلاصه بسیار کوتاه و مشخص کردن نوع ساختاربندی خود آغاز کنید

اغلب در ویرایش مقاله انگلیسی و ترجمه مقاله فارسی به این برمی خوریم که اولین پاراگراف هر بخش خوب نوشته نشده است.

خواننده ها لزوما مقاله را از ابتدا تا انتها نمی خوانند. ممکن است از هر جایی از مقاله خواندن آن را شروع کنند.

معنایش این است که بهترین راه شروع با یک خلاصه یک الی دوجمله ای از اصلی ترین اهداف و یا یافته های مقاله است. چنین سبکی معمولا در فصول کتاب هم نیز استفاده می شود.

البته باید توجه داشت که سبک کلی ژورنال مورد نظر شما اولویت است. اگر آن ها به سبک اشاره شده بخش های مقاله را آغاز نمی کنند، پس شما هم نباید این کار را بکنید. جایگزین آن رویکردی مستقیم تر است. (بیشتر…)

3-2: مثالی کامل از پاراگراف صحیح در مقاله

120 بازدید

ویرایش مقاله انگلیسی

نمونه ای از یک پاراگراف بعد از ویرایش مقاله

در زیر جمله ای را از یکی از مقامات ارشد ناسا می بینیم که بسیار در حوزه های دیگر نیز از لحاظ شفافیت مثال زدنی است. پاراگراف زیر، اولین پاراگراف در آغاز بخشی است که تحت عنوان “Organization of a Technical Report” نوشته شده است.

Different writers have different methods of organizing their reports, and some seem to have no discernible method at all. Most of the better writers, however, appear to be in remarkably close agreement as to the general approach to organization. This approach consists of stating the problem, describing the method of attack, developing the results, discussing the results, and summarizing the conclusions. You may feel that this type of organization is obvious, logical, and natural. Nevertheless, it is not universally accepted. For example, many writers present results and conclusions near the beginning, and describe the derivation of these results in subsequent sections. (بیشتر…)

2-2: ساختار عمومی یک پاراگراف

124 بازدید

ویرایش مقاله انگلیسی

وقتی مقاله ای را برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله بررسی می کنیم، اولین نکته ای که نظر ما را جلب می کند، ساختار پاراگرافهای آن است

هر مقاله ای یک عنوان دارد و خوانندگان می دانند کجا باید دنبال آن بگردند یعنی بالای اولین صفحه مقاله. خوانندگان می دانند که پس از عنوان، چکیده آمده و پس از آن هم معمولا ادبیات موضوع می آید.

درست همان قدر که یک خواننده انتظاراتی راجع به ساختار کلی مقاله دارد، او درباره این که چطور یک بخش، پاراگراف، یا جمله باید ساختاربندی شده باشد نیز توقعاتی دارد. این توقعات نسبت به انتظارات مربوط به جایگاه چکیده و… ناخودآگاه تر و ضمنی تر هستند. اما، در هر صورت بر اساس این استوار است که خواننده معمولا چگونه اطلاعات را در یک بخش، پاراگراف، یا جمله پیدا کرده و دریافت می کند. (بیشتر…)

1-2: مقاله خواننده‌محور

170 بازدید

اکثرا در ترجمه مقاله و ویرایش مقاله با این اشکال مواجه می شویم که مقاله خواننده‌محور نیست.

نوشته خوب تا حد زیادی وابسته به نقشی است که شما از خواننده انتظار دارید و البته تلاشی که از آن ها انتظار دارید تا انجام دهند. اما این نقش از فرهنگ به فرهنگ به شدت متفاوت است. جالب این جاست که نوشتار شرقی بیشتر خواننده-مسئول (reader-responsible) است یعنی از خواننده انتظار می رود همه نکات را در جا متوجه شود. اما نوشتار غربی و خصوصا انگلیسی نویسنده-مسئول (writer-responsible) است یعنی نویسنده طوری نوشته را می نویسد که خواننده با کمترین مشکل و بیشترین سرعت متن را دنبال کند. پس در متن مقاله انگلیسی شما مسئولید، خواننده باید با کمترین تلاش متن شما را درک کند و البته پاداش این کار چاپ مقاله و مضاف بر آن ارجاع هر چه بیشتر به مقاله شماست. (بیشتر…)

12. زبان مقاله باید انگلیسی صریح و روشن باشد

252 بازدید

ویرایش مقاله انگلیسی

داشتن انگلیسی صریح برای نوشتن یک مقاله خوب

شعار ما در ویرایش مقاله انگلیسی و ترجمه مقاله فارسی

از انگلیسی صریح استفاده کنید و روش هایی برای بهبود مهارت نوشتار خود پیدا کنید.

مسلما بهبود سطح زبان انگلیسی برای هر فردی کاری زمان بر است که نیاز به پشتکار فراوان دارد. شما در رشته مثلا مهندسی خود فرد مجربی شده اید و با زحمت بسیار کار خود را به مقاله تبدیل کرده اید. حالا می خواهید این زحمت را به ثمر بنشانید و آن را در یکی از ژورنال های (بین المللی) چاپ کنید. اما این کار مستلزم داشتن سطح زبان انگلیسی کافی و در ضمن انگلیسی صریح و روشن است. یعنی اولا این که مقاله شما باید تقریبا عاری از اشتباهات گرامری باشد و بدون نقص نوشته بشود. در ضمن حتی اگر گرامر خوبی هم داشته باشید اگر ریزه کاری های مقاله نویسی را ندانید و صرفا جملات پیچیده و نامفهوم بنویسید باز هم مقاله شما ریجکت خواهد شد. (بیشتر…)

11. چطور داوران مقاله را راضی کنم؟

242 بازدید

چطور می توان داوران مقاله را راضی نگاه داشت؟

هم در ویرایش مقاله و هم ترجمه مقاله، تمرکز ما بر روی داوران مقاله است.

به خاطر داشته باشید که داوران اجباری برای بازبینی مقاله شما ندارند: داوران، مقاله شما را در وقت آزاد خود می خوانند و هیچ گونه مشوق مالی برای این کار ندارند. لذا، هر کاری که می توانید برای آسان تر کردن و جذاب تر کار داوران انجام دهید: یعنی انگلیسی واضح، چیدمان شفاف، جداول مشخص و غیره. بدین ترتیب، شانس چاپ مقاله خود را بالا می برید. (بیشتر…)

10. داور مقاله به دنبال چیست؟

251 بازدید

داوران مقاله

ویرایش مقاله انگلیسی و ترجمه مقاله فارسی ما همیشه بر داوران مقاله تمرکز دارد

همواره داوران مقاله را در ذهن خود داشته باشید.

داوران مقاله باید بخشی از تمرکز شما حین نوشتن مقاله باشند. آن ها هستند که درباره سرنوشت مقاله شما تصمیم گیری می کنند.

داور مقاله شماره 1متخصصین رده بالایی که در حال حاضر در حوزه علمی مشخصی مشغول به فعالیت هستند:

(بیشتر…)