ویرایش مقاله خارجی

ویرایش مقاله خارجی

ویرایش مقاله خارجی

پیش از پرداختن به مبحث ویرایش مقاله خارجی ، صحبت در خصوص کلمه “خارجی” خالی از لطف نیست . با تجسس در لغت نامه های گوناگون ، با صرف نظر از کلماتی همچون outside ، exterior یا outer ، کلمات مترادفی برای فرد یا شئی خارجی می یابم که عبارت اند از alien یا بیگانه که به لطف نام مجموعه فیلم هایی که در خصوص موجودات فضایی هستند این نوع نا آشنایی را به ذهن تبادر می کنند و external که عموماً در سخت افزارهای فنی به عنوانی عضوی بیرون از مجموعه اصلی اما در ارتباط با این سامانه از آن ها یاد می شود . با این حال خارجی مد نظر ما که به معنای فرد ، کالا یا روشی غیر بومی و زاده شده در دیار دیگری است از لغت foreign گرفته می شود . در این نوع اصطلاحات ، فرد یا محصولی خارجی می تواند زاده کشوری همانند عراق یا افغانستان ، آمریکای شمالی یا قلب آفریقا باشد ، اما از آنجایی که به درست یا غلط فرد خارجی به شخصی با مشخصات ظاهری اروپاییان گفته می شود ، تنها این افراد را خارجی می دانیم . این در حالیست که کشورهای پیشرفته نیز با همین تعاریف ، هر قوم و گروهی که زادگاهی متفاوت از آن ها دارند خارجی می نامند ، افرادی که در پاره ای موارد با چشم کهتری به آن ها نگاه می شود . این مقدمه باعث شد تا به فکر بیشتری فرو رفته و به این نکته بیاندیشیم که برای ما اصطلاح خارجی با واژه “انگلیسی” هم ارز شده و در موارد متعددی به جای یکدیگر بکارشان می بریم . به عنوان مثال فردی در تلاش یافتن فیلم یا موزیکی انگلیسی زبان است از لفظ خارجی برای رسیدن به مقصود خود استفاده می کند و یا در حالتی ابتدایی تر ، چنانچه افراد مذکور کلام یا نوشته ای انگلیسی ببینند آن را خارجی خواهند نامید .

از آنجایی که افراد مخاطب این یادداشت عموماً تحصیل کرده و عضوی از جامعه دانشگاهی کشور می باشند ، اشتباهات مذکور را تکرار نمی کنند ، اما با این حال دیده شده است که برخی با عدم توجه و پافشاری بر روی انگلیسی بودن مطلب مورد جستجوی خود (مثلاً مقاله ای به زبان آلمانی یا فرانسوی) در پی یافتن و ویرایش مقاله خارجی سرشناسی می روند . همانطور که در مقالات پیشین به کرّات اشاره شده است ، زبان علمی جهان زبان انگلیسی بین المللی می باشد . از این روی بر روی بین المللی بودن آن تاکید می شود که ده ها کشور ، زبان انگلیسی مخصوص به خود را داشته که با وجود یکی بودن شالوده آن ها ، تفاوت محسوسی نسبت به دیگری دارند ؛ لذا زبانی مانند انگلیسی بریتانیا و کشور انگلیس نیز در تقابل با این رویکرد ساختار کامل و بی نقصی ندارد.

 

مقالات نوشته شده با هر زبانی و روشی ، تنها در صورتی جنبه همه گیر و عمومی پیدا خواهند کرد که به زبان انگلیسی تبدیل شده باشند ، به همین خاطر ویرایش مقاله انگلیسی و تبدیل آن به زبان مورد نظرمان (در صورت انگلیسی نبودن) کلید بهره گیری از دانش دانشمندان غیر انگلیسی زبان و یا ایجاد ارتباط با آنان می باشد .

نظرخود را بیان کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *