9. یافته های کلیدی مقاله شما چیست؟

بیان یافته های مهم مقاله

بعضا وقتی ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله انجام می دهیم، مشاهده می کنیم که یافته های مقاله دقیقا مشخص نیستند.

ببینید که یافته های اصلی و کلیدی شما چیستند و آیا شما واقعا چیزی به این مجموعه علمی اضافه می کنید یا خیر.

یکی از رایج ترین جملاتی که در رد یک مقاله می آید این است:

Not acceptable. No new knowledge, science or Discovery is presented

بعضا همین پیغام رد مقاله ممکن است بعد از شش ماه از ارسال مقاله به دست شما برسد. بدین ترتیب شما وقت و انرژی بسیاری را صرف این مقاله بعضا تکراری هدر داده اید. (بیشتر…)

ویرایش مقاله انگلیسی

8. نگارش مقاله را از کدام بخش شروع کنیم؟

ترتیب نوشتن قسمتهای مقاله

وقتی مقالات برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله ارسال می شوند، گاها با بی نظمی قسمتهای مقاله مواجه می شویم.

درباره ترتیب نوشتن قسمت های مختلف مقاله فکر کنید.

استاندارد خاصی برای نوشتن مقاله به یک ترتیب خاص وجود ندارد. شما باید ترتیبی را انتخاب کنید که بهترین حالت برای شماست.

بسیاری از نویسندگان از بخش Methods شروع می کنند که اغلب آسان ترین بخش برای نوشتن است زیرا معمولا بخشی است که بیشترین تسلط را بر روی آن دارند. به علاوه، شروع با “روش ها” به شما اعتماد به نفس و انگیزه لازم را نیز برای نوشتن سایر بخش های مقاله می دهد. (بیشتر…)

ویرایش مقاله انگلیسی

7. یک مقاله را به عنوان مدل انتخاب کنید و جملات مفید و پرکاربرد آن را یادداشت نمایید

مقاله الگو

مقالاتی که برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله به دست ما می رسند، گاهی قالب استاندارد ندارند.

پس، یک مقاله را به عنوان مدل انتخاب کنید و جملات مفید و پرکاربرد آن را یادداشت نمایید.

مقاله ای را که به موضوع شما نزدیک است که انگلیسی خوبی داشته و شما از خواندن آن لذت برده اید، انتخاب کنید. این مقاله را به عنوان مدل انتخاب کنید و می توانید خیلی از آن ایده بگیرید. (بیشتر…)