هزینه ویرایش مقاله انگلیسی

هزینه ویرایش مقاله انگلیسی

هزینه ویرایش مقاله انگلیسی

ظرفیت بالای جوانان ایرانی در تولید و انتقال مباحث علمی بر شخصی پوشیده نیست . این افراد که با تحقیق و تحصیل در دانشگاه های تراز اول کشور نام دانشگاه و دانشجو را زنده نگه داشته و هدفشان از تحصیل ، یادگیری و استفاده از این آموزه ها در دنیای واقعی می باشد (و نه فقط کسب مدرک و گذران وقت) با توجه بر همین ویژگی ها به اهدافی برای دولت های قدرتمند دنیا تبدیل شده و با مواجه با شرایطی بسیار ایده آل اشتغال و زندگی ، جذب کشورهای دیگر می شوند . این افراد برای بیان دانسته ها و یافته های خود در ایران ، نیازمند ارائه یک مقاله کتبی و پیاده سازی افکارشان بر روی کاغذ می باشند ، دریغ از اینکه در مواردی عدم تسلط کامل به زبان انگلیسی و نداشتن پشتوانه قوی مالی برای برون سپاری این امر ، نه تنها سد راه پیشرفت آنان می شود ، بلکه جامعه جهانی را از داشتن چنین اندیشمندی محروم می سازد . لذا بر آن شدیم تا با بررسی هزینه ویرایش مقاله انگلیسی شرایط ارائه تحقیقات این افراد به زبان انگلیسی را بررسی کنیم . هزینه ویرایش مقاله انگلیسی بر اساس تعداد لغات مقاله محاسبه می شود . قیمت های موجود در میان ویراستارهای فعال در این حوزه از 25 تا 65 تومان (کمتر از 1000 ریال) به ازای هر کلمه متغیر است . اگر به این عامل زمان تحویل مقاله و سطح سواد ویراستار را نیز اضافه کنیم ، هزینه ویرایش مقاله انگلیسی باز هم دچار تغییراتی می شود . به عنوان مثال اگر هر صفحه شامل 250 کلمه بوده و هزینه ویرایش این صفحه توسط متخصصی (دارای مدرک کارشناسی ارشد) 6.000 تومان شود ، توسط فوق تخصص این رشته (دارای مدرک دکترا) دو برابر خواهد شد . در این میان ، اگر نگارنده در کنار پیرایش متون تقاضای اصلاح مفاهیم مقاله را نیز داشته باشد ، این هزینه ها تا 3 برابر نیز امکان رشد خواهند داشت . یکی از توصیه های “ادیت الیت” به متقاضیانی که در پی تقلیل هزینه ویرایش مقاله انگلیسی خود هستند ، حذف قسمت هاییست که در ویرایش تاثیر مستقیمی نداشته یا خود آن ها نیز از پس انجام امر برمی آیند . به عنوان مثال نمودار ها ، جداول ، تصاویر توضیح دار و نمونه های از این قبیل در قیمت نهایی محصول تاثیر گذارند . نوع تضمین ، نیتیو بودن ویراستار و ویرایش و همچنین درخواست دریافت یا عدم دریافت گواهی ادیت از سوی مجموعه تدوینگر از جمله دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت نهایی می باشد .