اهمیت ویرایش یک مقاله

اهمیت ویرایش یک مقاله

اهمیت ویرایش یک مقاله

با توجه به حیطه فعالیت مجموعه ادیت الیت ، تا بدین جای کار عموم یادداشت هایی که با شما به اشتراک گذاشته شده است در خصوص ویرایش متون انگلیسی ، مراحل ، محدودیات ، راهنمایی و شرح هرآنچه که در این راه مورد توجه قرار می گیرد صحبت شده است ؛ این در حالیست که همواره به نویسندگان ، محققین و مجموعه افرادی که قصد همکاری با مجموعه مذکور را داشته اند پیشنهاد داده ایم که همه تمرکز و توان خود را روی نگارش مقاله خود گذاشته و با صرف زمان و انرژی بر روی ویرایش متن مورد نظر ، روند آماده سازی و تحویل آن را به تعویق نیاندازند . با این حال در مواردی رعایت حداقل ها در نوشتن یک متن سبب می شود تا علاوه بر سهولت کار ویراستار ، مطلبی نیز به طور ناخواسته جا نیافتاده یا اشتباه درج نشود ، لذا آگاهی از اهمیت ویرایش یک مقاله ، بکارگیری آن و تولید محتوایی ارزشمند گام بلندی در مسیر رسیدن به این هدف می باشد .

اهمیت ویرایش یک مقاله در چیست ؟ زمانی که در حال صحبت کردن هستیم ، محدودیتی در استفاده از تعداد کلمات نداریم . در همین رابطه و به هنگام تکلم ، چنانچه حس کنیم که مخاطبی منظورمان را به خوبی متوجه نشده است ، به نحو دیگری آن را توضیح می دهیم . اگر کلمه ای را اشتباه تلفظ کنیم ، تپق بزنیم و لحنمان به جای حالتی رسمی و خشک ، اندکی عامیانه و دوستانه باشد به جایی برنخورده ، می توانیم آن را فوراً اصلاح کنیم و در مجموع با کمک زبان بدن ، تغییر تن صدا و لحن آن و … می توانیم نظر مخاطبین را به خوبی جلب کنیم . این در حالیست که هیچ املای غلطی برایمان دردسر ساز نمی شود ، اجزای جمله می توانند جابجا شوند ، رویدادهای محیطی می توانند کنفرانس یا سخرانی ما را از یکنواختی درآورند و چنانچه جایی نیاز به توضیحاتی اضافه بر سازمان باشد ، به دلیل حضور همزمان ما به عنوان سخنران و مخاطبین ، شرایط رفع و رجوع این ناهماهنگی ها فراهم است .

این در حالیست که اگر بخواهید این مطالب را مکتوب کنید ، اولاً در چارچوب تعداد کلمات و صفحاتی مشخص گیر می افتید ، پس باید مختصر ، مفید و پر مغز سخن بگویید و مجالی برای حرف های حاشیه  ای زیادی نمی ماند . ثانیاً به دلیل اینکه خودتان نمی توانید به برگه الصاق شوید ، باید همه نکات فوق را به نحوی مکتوب کنید که نکته ای جا نماند . اهمیت ویرایش یک مقاله در این است که این نوشته باید از یک سو دارای محتوایی غنی باشد و از سویی دیگر این اطلاعات مفید از راه درستی منتقل گردند ، از یک سو باید دارای داده هایی معتبر و صحیح باشد و از سویی دیگر دقّت و نظم ساختاری را یکجا داشته باشد ، آراستگی در آن شرط مهمی در بهبود خواناییست و از طرفی دیگر نمی توانیم در آن به تکرار ، گزافه گویی و حشو بپردازیم . با توجه به این نکات است که گفته می شود ویرایش یک مقاله از اهمیت فراوانی برخوردار است و همچون هرس گیاهان زمینه بالندگی ، رشد و خودنمایی بهتر یک متن را فراهم می کند .

پیش از این به تفصیل در خصوص انواع ویرایش سخن گفته ایم اما با این حال خالی از لطف نیست که یادآوری کنیم :

  • ویرایش فنّی به ساختار و ظاهر جملات در مقیاسی سطحی پرداخته ، نا همخوانی های مشهود را برطرف کرده و عملاً با مفهوم آن ها کاری ندارد ،
  • ویرایش تخصصی که در سیاستی مکمل مورد قبل تنها به مفاهیم و صحت محتویات یک مقاله می پردازد و
  • ویرایش زبانی به عنوان رابطی قدرتمند میان دو مورد قبلی ، به جنبه دستوری جملات – املائی و انشائی – و همچنین منطقی بودن ارتباط میان آن ها می پردازند ،

مورد استفاده قرار می گیرند .

همانطور که گفته شد این کلمات باید منظور ، ماحصل تحقیقات ، تفکر ، نظرات و همه خواسته های مولف خود را به خوانندگان – و در حیطه بحث ما یعنی داوران مجلات علمی بین المللی – برسانند ، پس جایی برای اشتباه وجود ندارد ؛ به ویژه اینکه می دانیم کارمندانی که مقاله ای را پیش از داوران اصلی می خوانند ، به دنبال بهانه ای برای رد کردن نوشته شما می باشند . به همین دلیل با توجه به نکاتی که شاید به چشم مخاطب عام نیاید باید ساختار نوشته خود را تقویت کنیم :

  • توجه به جدا یا سرهم بودن کلمات که هم در ویرایش متنی فارسی وجود دارد (مانند حاصلضرب وحاصل‌ ضرب) و هم در ویرایش مقاله انگلیسی ( مثلاً Homepageیا  Home Page).
  • استفاده درست از نشانه های کلمات ( مثلاً تشدید در فارسی یا آپاستروف در انگلیسی)
  • توجه به نحوه صحیح جمع بستن کلمات که در فارسی با جمع کردن کلمات با علائم عربی و در انگلیسی با عدم توجه به S ، ES یا تغییر ساختار کلی کلمه خودنمایی می کند .
  • استفاده بجا از صفات تفصیلی ، قرار دادن آن ها در جای درست و بکار بردن پیشوند و پسوندهای مناسب ( مانند تر و ترین در فارسی یا ER Than و EST در انگلیسی )
  • رعایت فاصله مناسب بین حروف و کلمات
  • رعایت محل درست قرارگیری نقطه ، ویرگول و …

هزینه چاپ و ویرایش مقاله انگلیسی ISI

هزینه چاپ و ویرایش مقاله انگلیسی ISI

هزینه چاپ و ویرایش مقاله انگلیسی ISI : در جوامع علمی و محافلی که به صورت تخصصی و دانش بنیان در خصوص پدیده یا رشته ای خاص سخن می گویند ، در نگاه اول اشاعه علم و دانش و اطلاعاتی جدید که به کیفیت زندگی انسان به طرق مختلف کمک می کند حائز اهمیت است . این سلسله اقدامات و دستاوردها چنانچه در زمینه پزشکی و کشف واکسنی برای معالجعه یک بیماری صعب العلاج باشد ، چنانچه روشی جدید در ساخت و تزریق بتن در سد باشد ، اگر در خصوص روشی ترکیبی میان راه حل های مساله در شاخه “تحقیق در عملیات” باشد و صدها مورد دیگر ؛ هیچگاه منکر این قضیه نمی شوند که برای وضعیت کنونی زندگی انسان و بهبود شرایط زیست وی طرح و ارائه شده اند .

این در حالیست که نمی توان این نکته را هم کتمان کرد که علاوه بر نیازهای مالی مجموعه های چاپ کننده این مقالات  هم طرف نگارنده و هم طرف چاپ کننده مطلب نیم نگاهی به درآمد زایی و مال اندوزی دارند (به عنوان مثال حقوق کارمندان مجله از یک سو و ترفیع درجه و افزایش مزایای از سوی دیگر) . به عنوان مثال در خصوص هزینه چاپ و ویرایش مقاله انگلیسی ISI  باید گفت که مجموعه های مورد نظر با تعریف مبالغی که در رابطه با تحقق این هدف می باشند ، علاوه بر تامین منبع مالی مورد نیاز خود که در اثر کثرت به عدد قابل توجهی رسیده و حتی می توان از آن به عنوان دستمایه ای برای پرورش نخبگان نسل بعد استفاده کرد ، عملاً فیلتری را نیز تعبیه می کنند تا افرادی که به صحت و اصالت نوشته های خود ایمان ندارند ، صندق پستی آن ها پر ننموده و حجم قابل توجهی از مرسوله های پوچ ، بی مفهوم ، بی ارزش یا نامربوط کاهش یابد .

در خصوص هزینه چاپ و ویرایش مقاله انگلیسی ISI  باید گفت که معمولاً مجلات علمی در دو مدل کلی “دسترسی آزاد” و “دسترسی بسته” یافت می شوند که در نوع اول معمولاً هزینه دریافت شده ، اما در نوع دوم ممکن است نمونه هایی بیابید که اینچنین نباشند . این هزینه ها در نگاه اول ارتباط مستقیمی با شأن و جایگاه مجله مورد نظر دارند ، لذا هرچه مجله ای پرآوازه و قدرتمندتر باشد ، هزینه هایی که از متقاضیان خود می گیرد نیز بیشتر بوده و برعکس ؛ اما نباید ناگفته بماند که این مطلب یک اصل کلی نبوده و مجلاتی هم یافت می شوند که با وجود کیفیت بالا ، به منظور ارج نهادن به کار محققانی که دارای فعالیت های ارزشمندی بوده ولی در حال حاضر از توانایی مالی بالایی برخوردار نیستند ، از آن ها حمایت می کند .

با این حال چنانچه بخواهیم در خصوص هزینه چاپ و ویرایش مقاله انگلیسی ISI  رقم یا محدوده مشخصی را بیان کنیم باید از 100 تا 1500 دلار را در نظر بگیریم که با در نظر داشتن ارز یورو ، هزینه مذکور به ریال اندکی از این رقم بیشتر هم می شود . نکته جالبی که در این قیمت گذاری ها پیش آمده و بسیاری از داوطلبینی که شخصاً به ویرایش مقاله انگلیسی و ارسال نوشته خود مبادرت می ورزند به آن توجه نمی کنند ، این است که در شرایط ارسال می توان حالات مختلفی را تعریف کرد که زمان مطالعه و داوری مقاله شان را جلو یا عقب بیاندازد .

در این افزونه که توامان برای عده ای ایده آل و برای برخی نامطلوب است ، پرداخت وجهی بیشتر می تواند به جلو افتادن زمان مطالعه مقاله و رسیدگی به آن بیانجامد ؛ در نتیجه چنانچه برای چاپ مقاله خود عجله دارید می توانید با توجه به این گزینه پیش روی و با پرداخت هزینه ای بیشتر به خواسته خود برسید . این در حالیست که عده ای ناخواسته این گزینه را فعاّل می کنند و با اینکه لزومی بر تسریع رسیدگی به مقاله خود نمی بینند ، شاهد این هستند که هزینه ای بیشتر از آنچه تصور می کرده اند پرداخته و نوشته آنان نیز زودتر در نوبت چاپ قرار گرفته است . این نکته از این روی گفته شد که با تعریف هدفی مشخص برای خود ، از یک سو اگر دغدغه مالی و  هزینه چاپ و ویرایش مقاله انگلیسی ISI  را ندارید ، می توانید با سرعت بیشتری در معرض دید قرار گرفته و مسیر پیشرفت را زودتر بپیمایید و از سویی دیگر اگر مشکلات مالی سد راه شما بوده و عجله ای در انتشار داده های ارائه شده ندارید ، می توانید گزینه ارزان تر را برگزینید .

نکات تکمیلی در ویرایش مقاله انگلیسی

نکات تکمیلی در ویرایش مقاله انگلیسی

نکات تکمیلی در ویرایش مقاله انگلیسی : پس از اینکه در مقاله قبلی در خصوص اهمیت نامگذاری و تحریر چکیده ای مناسب ، اصولی و مرتبط با متن اصلی مطالبی را عرضه کردیم ، اینک نوبت آن رسیده است تا در یادداشت ” نکات تکمیلی در ویرایش مقاله انگلیسی ” به بررسی عوامل دیگری که عدم رعایت آن ها ممکن است دردسر ساز شود می پردازیم :

 

فرض کنید قصد رفتن به یک جلسه رسمی را دارید ! در همین رابطه اگر با دستان پر و ذهنی مملو از ایده های سازنده نیز در شرف ورود به این گردهمایی بوده اما با لباسی ورزشی به آنجا مراجعه کرده باشید ، می توان پیش بینی کرد که در همان نظر اول طرف قرارداد شما دلسرد شده و مذاکرات پیش روی با روند مطلوبی پیش نرفته و به پایان نمی رسد . از سویی دیگر در روزی که وقت تمرین ورزشی خاص را داشته و یا با دوستان خود به اینگونه فعالیت های جسمانی می پردازید ، چنانچه با لباسی رسمی و شیک به این امر مشغول شوید ، علاوه بر انگشت نما شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن توسط دیگران ، خودتان نیز قادر به انجام درست حرکات مورد نظر نشده و در نهایت به بدن یا لباس هایتان آسیب می زنید .

 

این توضیحات از این روی داده شد که بدانیم لباسی که برای مجله شماره 1 مناسب است ، کاملاً در تضاد با اسلوب مجله شماره 2 بوده و چنانچه مجله سومی هم کاندید دریافت مقاله و تحقیقات ما باشد ، به کلی با دوتای قبلی متفاوت است ، پس پیش از مراجعه به آن ها ( نگارش مطلب ) میزبان خود را بشناسید تا لباسی مناسب برای مجلس وی انتخاب کنید . به زبانی ساده تر ، اگرچه شاید کلیات یک تحقیق در راستای ارسال به مجلات مختلف یکی باشد ، اما به دلیل اینکه هریک از آن ها قالب ، روش و ظاهر منحصر بفردی برای دریافت مطالب مطلوبشان دارند ، پس بهتر است برای قبولی در آزمون و عبور از فیلتر های آنان ، با قوانین هرکدام که مایل با همکاری با آن هستید بازی کنید .

اگرچه ویرایش مقاله انگلیسی به عنوان یکی از وظایف ویراستار – به عنوان مثال مجموعه ادیت الیت – مطرح است ، اما فراموش نکنید که اگر مقاله ای را آماده کرده و سپس تسلیم ویراستار کنید و از او بخواهید تا متناسب با مرجعی خاص آن را بازنویسی کند ، ممکن است خروجی آن با ورودی امر که نتیجه مطالعات و دستاورد های شما بوده است به کلی فرق داشته باشد ، پس پیشنهاد می شود که به سمت مسیر مشخصی حرکت کرده – منظور اینکه با احتساب قوانین مجله ای خاص این مقالات را نوشته – و سپس عمل پیرایش و رسیدگی به نکات تکمیلی در ویرایش مقاله انگلیسی را به ما بسپارید .

پس از بررسی این مورد که به زعم صاحبنظران یکی از دلایل اصلی رد یک مقاله از سوی مراجع مذکور می باشد ، در ادامه نکات تکمیلی در ویرایش مقاله انگلیسی به کیفیت داده ها می رسیم . در بسیاری از مقالاتی که به مجلات علمی یا تخصصی فرستاده می شود ، مولف در پی ارائه یک مطلب و اثبات یک حقیقت به کمک اعداد و ارقام است . در این سلسله اقدامات که نتیجه گیری های استنتاجی جای خود را به حقایق ملموس ، اصول پذیرفته شده و قوانین بنیادین می دهند ، داده های ما که در قالب جداول ، نمودارها و فرمول های مختلف خودنمایی می کنند ، وکیل مدافعان ما در راه اثبات حقانیت و صحت ادعاهایمان هستند ؛ حال چنانچه پای یکی از آن ها لغزیده و غلط ارائه شوند ، بی تردید کل پروژه با مشکل مواجه شده و این نگاره ها به سادگی از سوی داوران (و حتی افرادی که پیش از آن ها مطلبی را چک می کنند) رد می شود . پس یکی دیگر از نکات تکمیلی در ویرایش مقاله انگلیسی مطالعه و بررسی چندین باره داده ها به منظور رفع اشکال و کاستی هایشان می باشد .

نکات ویرایش مقاله انگلیسی پیش از ارسال به مجله

نکات ویرایش مقاله انگلیسی پیش از ارسال به مجله

نکات ویرایش مقاله انگلیسی پیش از ارسال به مجله : چاپ شدن مقاله علمی شما در یک مجله معتبر تخصصی به این معناست که در آن رشته به چنان تسلط و مهارتی دست یافته اید که تحقیقات و نظرات شما می تواند در یک محفل بین المللی عرضه شده و دانشمندانی از سراسر دنیا با رتبه های علمی قابل توجه ، اظهارات و عقاید مستدل شما را مطالعه نمایند . بدون شک علاوه بر اینکه چاپ شدن مقاله فردی در یک مجله خارجی ارزشمند باعث افتخار و سربلندی جامعه علمی کشور می باشد ، محاشن فراوانی را نیز از جمله تقویت رزومه کاری و همچنین اشتغال فرد در مراکز پیشرفته تر را هم برای وی فراهم می کند ؛ به همین دلیل نه تنها در ایران بلکه از سراسر دنیا افراد متعددی وجود دارند که در پی کسب درآمد بیشتر یا رسیدن به جایگاهی بالاتر بوده و به عنوان یکی از راه ‌های رسیدن به اهدافشان از ارسال مقالات علمی به مجلات مذکور استفاده می کنند .

 

با توجه به این توضیحات تصور کنید که روزانه چه تعداد از مقالاتی که هر یک از آن ها حرفی برای گفتن دارند به دفتر مجلات مذکور مانند Discover ، The Smithsonian ، Emerald ، Elsevier ، Science Direct و … ارسال شده و کارمندان این مجموعه ها موظف به بازبینی هر یک از آنها پیش از تحویل به داوران اصلی مجله هستند . در همین رابطه نکته حائز اهمیتی که باید به آن توجه کرد این است که اگر این مجلات هر مقاله ای که به دستشان می‌رسید را چاپ می‌کردند ، دیگر ارزش و اعتبار فعلی خود را نداشته و از سوی دیگر برای اینکه این نام درخشان خود را حفظ نمایند هم مجبور به اعمال فیلترهایی قدرتمند هستند تا سیل این مقالات به سمتشان سرازیر نشود . به همین دلیل اگر بخواهیم به زبان ساده این نکته را باز کنیم باید بدانید که بسیاری از مجلات مورد نظر ما به دنبال اشتباهات فاحشی در مقالات واصله می گردند تا آن ها را مردود اعلام کنند ؛ به همین دلیل قصد داریم تا در مقاله نکات ویرایش مقاله انگلیسی پیش از ارسال به مجله ، به چند راهکار مهمی که در برخی موارد مورد توجه قرار نمی گیرد اشاره کنیم تا گامی به سوی ویرایش مقاله انگلیسی شما برداریم .

 

 

در گام اول نکات ویرایش مقاله انگلیسی پیش از ارسال به مجله نیاز است تا نامی مناسب برای مقاله خود انتخاب کنید . بی تردید زمانی که در بین تحقیق و مطالعات علمی هستید ، تنها چیزی که ذهن شما را معطوف خود نمی کند نام نهایی مقاله می باشد و در این راه سعی می‌کنید تا تمرکز خود را بر روی اصل مطلب مقاله بگذارید تا نام آن (هرچند بسیاری از تحقیقات حول نام مقاله می چرخند) . با توجه به فعل و انفعالات مذکور ، در موارد متعددی پیش آمده است که زمانی که مقاله ای آماده شده و پتانسیل مطرح شدن در یک مجله معتبر را دارد ، به دلیل اینکه نام درستی برای آن انتخاب نشده و اسمی که روی آن نهاده شده است گویای همه زوایای مقاله نبوده است ، بارقه درخشش در مقاله خاموش گردیده است . اگرچه عده فراوانی مرحله نامگذاری را به ویراستار مقاله انگلیسی می سپارند ، اما باید بدانید که به دلیل تسلط مولف یا نویسنده به موضوعات داخل متن ، بهتر است تا این نام توسط خود او انتخاب شود . انتخاب نام مقاله همانند انتخاب اسم فرزند از سوی والدین او می باشد ، چرا که از یک سو به دلیل محبت ، دلسوزی و عشقی که فرد به مقاله اش دارد ، به بهترین نحو ممکن عنوان آن را انتخاب می کند و از سویی دیگر ممکن است که اگر ویراستاری نام مقاله را انتخاب کند ، بخشی از مقاله که به آن بیشتر توجه کرده‌ اید و مد نظرمان بوده است را نادیده بگیرد و با تصورات شخصیش ، بخش دیگری را به عنوان نقطه اوج مقاله بپندارد . از همین روی با عدم هماهنگی که میان نام و موضوع مقاله به وجود می آید زمینه ریجکت شدن آن توسط مجلات فوق الذکر بیشتر می شود .

پس از انتخاب نام در نکات ویرایش مقاله انگلیسی پیش از ارسال به مجله ، نگارش چکیده ای مناسب برای یک مقاله از اهمیت بالایی برخوردار است . برای درک اهمیت این بخش فیلم خوش ساختی را در نظر بگیرید که با وجود رعایت همه نکات فنی در ساخت آن ، داشتن تیمی مجرب پشت صحنه ، داستان خوب و بازی زیبای بازیگرانش ، به دلیل اینکه پیش از اکران به مخاطبین خود به خوبی شناسانده نشده و تبلیغاتی جذاب جهت ایجاد حس کنجکاوی در مخاطبین بالقوه خود نداشته است به فروش نمی رود ، این در حالیست که ممکن است فیلمی که تنها ۳ یا ۴ صحنه جذاب دارد با مانور بر روی همان ها توانسته باشد تا مخاطب عام این حوزه را به سوی خود جذب نماید . ارتباط این مثال با چکیده یک مقاله در این است که در مقالات متعددی دیده شده است که نویسنده علیرغم اینکه تحقیقات گسترده‌ ای داشته و به خوبی توانسته است اصل مفاهیم آن را با بیانی شیوا به مخاطبین خود ارائه دهد ، اما به دلیل اینکه در پایان کار توان ، زمان و بودجه کافی برای رسیدگی به چکیده این مقاله را نداشته ، آن را جدی نگرفته و با بی اعتنایی از کنار آن عبور کرده است . این در حالیست که از سوی دیگر ممکن است یک نویسنده با علم به اینکه خوانندگان و داوران یک مجله با استناد به این چکیده تصمیم می‌ گیرند تا آن مقاله را به صورت کامل بخوانند یا نه ، انرژی زیادی بر روی این بخش گذاشته و با بیان اتفاقاتی که در این مقاله افتاده است و شرح کوچکی از مطالبی که مخاطبین قرار است ببینند ، یادداشت خود را در نوبت چاپ قرار می دهند . به همین دلیل تاکید ما در نکات ویرایش مقاله انگلیسی پیش از ارسال به مجله بر این است که به جای سپردن چکیده یک مقاله به ویراستار ، خودتان آن را انجام داده و تنها نکات فنی و بازبینی آن را به ادیتور بسپارید .