ویرایش مقاله JCR

ویرایش مقاله JCR

ویرایش مقاله JCR : چنانچه افرادی را که به صورت تخصصی در پی کسب اخبار در حوزه ای مشخص هستند را نگاه کنیم ، خواهیم دید که آنان در میان هزاران مجله ، روزنامه ، سایت خبری ، رسانه تصویری و دیگر بنگاه هایی که به خبر پراکنی می پردازند ، تنها همان عواملی را دنبال می کنند که مرتبط با بحث مورد علاقه شان بوده و از میان آن ها نیز تنها به تعدادی که سرشناس و دارای سوابق درخشانی تری در این مسیر هستند توجه می کنند . چه عواملی باعث می شوند که دیگر رسانه ها در نظر این فرد کمرنگ شود ؟ چرا از میان جراید تنها بخشی از آن ها برای این فرد محبوب بوده و چه نهادی نمونه های محبوب تر را در این میان ارزش گذاری کرده است ؟

شاید در نظر اول این مقدمه هیچ ربطی به ویرایش مقاله JCR نداشاه باشد ، اما با متمرکز شدن روی مفاهیم JCR و مثال فوق می توانیم قرابت های فراوانی را بیابیم .

JCR چیست ؟

پیش از بررسی مفهوم جی سی آر باید این نکته را یادآوری کنیم که ISI که مخفف Institute For Scientific Information بوده و به معنی موسسه اطلاعات علمی می باشد ، پایگاهی برای به چاپ رساندن مطالعات علمی سطح اول و نتیجه تحقیقات تازه دانشمندان و صاحبنظران در رشته های مختلف علمی می باشد .

در همین راستا این مجموعه برخلاف باور بسیاری از عموم و همچنین افرادی که بدون ذهنیت قبلی پای در عرصه نگارش و انتشار چاپ مقالات علمی گذاشته اند ، یک مجموعه با ماهنامه ای واحد نبوده و به عنوان یک استاندارد بین المللی در کنار اسکوپوس  ، آی اس سی  و  پابمد ، پایگاهی با زیرمجموعه های فراوان برای  فعالیت مجلات متعددی (بیش از 16 هزار مجله علمی) در حوزه های مختلف می باشد .

با وجود چنین تنوع بالایی بدیهیست که هر مجموعه ای که نام ISI را یدک می کشد کبّاده اعتبار و ارزش بالای علمی هم کشیده و بدین ترتیب همانند روزنامه های زرد گیشه ، خود را در کنار جراید ارزشمند (مثال بالا) جای می دهند . به همین دلیل لازم بود تا موسسه اطلاعات علمی معیاری را برای ارزیابی مجلات مدعی تعریف کرده تا علاوه بر تفکیک منابع قدرتمند از ضعیف ، هم مولفین بدانند که حضور در کدام مجلات برای ایشان مناسب تر است و هم مخاطبین با عنایت به سطوح علمی که به دستیابی به آن ها علاقه مندند منبع ایده آل خود را بیابند .

 JCR ، استانداردی برای ارزیابی قدرت و محبوبیت نشریات علمی

در همین رابطه مجموعه مورد نظر ما برای اینکه اعتبار و اهمیت مجلات مختلف علمی را ارزیابی کند ضریبی به نام فاکتور ایمپکت را تعریف کرد . این عامل که به طور کامل در یادداشت های پیشین وبسایت ادیت الیت مورد بررسی قرار گرفته است ، با استفاده از فرمول های خاصی تعداد ارجاعات و رفرنس هایی که به یک مجله در دوره زمانی مشخصی داده شده است را لحاظ می کند .

با توجه به اینکه می توان در نگارش مقاله ای ، مطلبی را از یک ژورنال به عاریه گرفت یا اینچنین نکرد – به مجله ای ارجاع داده شود یا نشود – می توان ادعا کرد که مجلات مذکور به دو دسته ایمپکت دار و بدون ایمپکت تقسیم می شوند .

از آنجایی که ذکر نام مجلات مترقّی می تواند انگیزه ای برای پیشرفت آن ها باشد ( پیشرفتی که به معنای پیشرفت علم و دانش بشر و درنوردیدن مرزهای بیشتر از علم است ) و از سوی دیگر نام بردن از نمونه های ضعیف می تواند از سوء استفاده های احتمالی یا تضییع مطالب خوب جلوگیری کند ، نام مجلات بی ایمپکت درلیست ISI-LIST و مجلاتی با ایمپکت با لیبل JCR ارائه می شود .

ویرایش مقاله JCR با ادیت الیت

تا اینجا دانستیم که Journal Citation Reports یا گزارش استنادی مجلات معیاری برای ارزیابی مجلات علمی می باشد که قرارداشتن مجله ای در لیست آن ها به معنی تاثیرگذاری ، اعتبار و قابل اطمینان بودن مطالب آن است ، در نتیجه اینکه محققین تلاش می کنند تا با گردآوری مقالاتی در خور نام این ژورنال ها در آن ها درخشیده و از سویی دیگر نیز مخاطبین سعی می کنند تا با مطالعه ژورنالی با ایمپکت بالا ، مطالبی که از ثقل و ژرفای عمیق آن آگاهند استفاده کنند .

ویرایش مقاله JCR به معنای بررسی مفهومی و گرامری یک مقاله سبب می شود تا سطح ادیت مقاله نه صرفاً به عنوان مطلبی که با کمک ویرایش مقاله انگلیسی به زبان دیگری برگردانده شده است ، بلکه به عنوان مطلبی که مرز دغدغه های نویسنده ای غیر انگلیسی زبان را در نوردیده مورد توجه قرار گرفته و تمرکز وی را معطوف مفاهیم اصلی تحقیق نماید .

چنانچه یکی از هموطنانمان در پی نگارش مقاله و ارسال آن برای منابع ایمپکت دار برآید ، ملزم به ویرایش مقاله JCR به نحوی ایده آل است ، چرا که عدم رسیدگی صحیح به این عامل می تواند به کاهش شانس وی برای حضور در چنین نشریاتی بیانجامد .