اهمیت ویرایش یک مقاله

اهمیت ویرایش یک مقاله

اهمیت ویرایش یک مقاله

با توجه به حیطه فعالیت مجموعه ادیت الیت ، تا بدین جای کار عموم یادداشت هایی که با شما به اشتراک گذاشته شده است در خصوص ویرایش متون انگلیسی ، مراحل ، محدودیات ، راهنمایی و شرح هرآنچه که در این راه مورد توجه قرار می گیرد صحبت شده است ؛ این در حالیست که همواره به نویسندگان ، محققین و مجموعه افرادی که قصد همکاری با مجموعه مذکور را داشته اند پیشنهاد داده ایم که همه تمرکز و توان خود را روی نگارش مقاله خود گذاشته و با صرف زمان و انرژی بر روی ویرایش متن مورد نظر ، روند آماده سازی و تحویل آن را به تعویق نیاندازند . با این حال در مواردی رعایت حداقل ها در نوشتن یک متن سبب می شود تا علاوه بر سهولت کار ویراستار ، مطلبی نیز به طور ناخواسته جا نیافتاده یا اشتباه درج نشود ، لذا آگاهی از اهمیت ویرایش یک مقاله ، بکارگیری آن و تولید محتوایی ارزشمند گام بلندی در مسیر رسیدن به این هدف می باشد .

اهمیت ویرایش یک مقاله در چیست ؟ زمانی که در حال صحبت کردن هستیم ، محدودیتی در استفاده از تعداد کلمات نداریم . در همین رابطه و به هنگام تکلم ، چنانچه حس کنیم که مخاطبی منظورمان را به خوبی متوجه نشده است ، به نحو دیگری آن را توضیح می دهیم . اگر کلمه ای را اشتباه تلفظ کنیم ، تپق بزنیم و لحنمان به جای حالتی رسمی و خشک ، اندکی عامیانه و دوستانه باشد به جایی برنخورده ، می توانیم آن را فوراً اصلاح کنیم و در مجموع با کمک زبان بدن ، تغییر تن صدا و لحن آن و … می توانیم نظر مخاطبین را به خوبی جلب کنیم . این در حالیست که هیچ املای غلطی برایمان دردسر ساز نمی شود ، اجزای جمله می توانند جابجا شوند ، رویدادهای محیطی می توانند کنفرانس یا سخرانی ما را از یکنواختی درآورند و چنانچه جایی نیاز به توضیحاتی اضافه بر سازمان باشد ، به دلیل حضور همزمان ما به عنوان سخنران و مخاطبین ، شرایط رفع و رجوع این ناهماهنگی ها فراهم است .

این در حالیست که اگر بخواهید این مطالب را مکتوب کنید ، اولاً در چارچوب تعداد کلمات و صفحاتی مشخص گیر می افتید ، پس باید مختصر ، مفید و پر مغز سخن بگویید و مجالی برای حرف های حاشیه  ای زیادی نمی ماند . ثانیاً به دلیل اینکه خودتان نمی توانید به برگه الصاق شوید ، باید همه نکات فوق را به نحوی مکتوب کنید که نکته ای جا نماند . اهمیت ویرایش یک مقاله در این است که این نوشته باید از یک سو دارای محتوایی غنی باشد و از سویی دیگر این اطلاعات مفید از راه درستی منتقل گردند ، از یک سو باید دارای داده هایی معتبر و صحیح باشد و از سویی دیگر دقّت و نظم ساختاری را یکجا داشته باشد ، آراستگی در آن شرط مهمی در بهبود خواناییست و از طرفی دیگر نمی توانیم در آن به تکرار ، گزافه گویی و حشو بپردازیم . با توجه به این نکات است که گفته می شود ویرایش یک مقاله از اهمیت فراوانی برخوردار است و همچون هرس گیاهان زمینه بالندگی ، رشد و خودنمایی بهتر یک متن را فراهم می کند .

پیش از این به تفصیل در خصوص انواع ویرایش سخن گفته ایم اما با این حال خالی از لطف نیست که یادآوری کنیم :

  • ویرایش فنّی به ساختار و ظاهر جملات در مقیاسی سطحی پرداخته ، نا همخوانی های مشهود را برطرف کرده و عملاً با مفهوم آن ها کاری ندارد ،
  • ویرایش تخصصی که در سیاستی مکمل مورد قبل تنها به مفاهیم و صحت محتویات یک مقاله می پردازد و
  • ویرایش زبانی به عنوان رابطی قدرتمند میان دو مورد قبلی ، به جنبه دستوری جملات – املائی و انشائی – و همچنین منطقی بودن ارتباط میان آن ها می پردازند ،

مورد استفاده قرار می گیرند .

همانطور که گفته شد این کلمات باید منظور ، ماحصل تحقیقات ، تفکر ، نظرات و همه خواسته های مولف خود را به خوانندگان – و در حیطه بحث ما یعنی داوران مجلات علمی بین المللی – برسانند ، پس جایی برای اشتباه وجود ندارد ؛ به ویژه اینکه می دانیم کارمندانی که مقاله ای را پیش از داوران اصلی می خوانند ، به دنبال بهانه ای برای رد کردن نوشته شما می باشند . به همین دلیل با توجه به نکاتی که شاید به چشم مخاطب عام نیاید باید ساختار نوشته خود را تقویت کنیم :

  • توجه به جدا یا سرهم بودن کلمات که هم در ویرایش متنی فارسی وجود دارد (مانند حاصلضرب وحاصل‌ ضرب) و هم در ویرایش مقاله انگلیسی ( مثلاً Homepageیا  Home Page).
  • استفاده درست از نشانه های کلمات ( مثلاً تشدید در فارسی یا آپاستروف در انگلیسی)
  • توجه به نحوه صحیح جمع بستن کلمات که در فارسی با جمع کردن کلمات با علائم عربی و در انگلیسی با عدم توجه به S ، ES یا تغییر ساختار کلی کلمه خودنمایی می کند .
  • استفاده بجا از صفات تفصیلی ، قرار دادن آن ها در جای درست و بکار بردن پیشوند و پسوندهای مناسب ( مانند تر و ترین در فارسی یا ER Than و EST در انگلیسی )
  • رعایت فاصله مناسب بین حروف و کلمات
  • رعایت محل درست قرارگیری نقطه ، ویرگول و …