ویرایش مقاله انگلیسی

5. مقالات را برای مرور ادبیات بخوانید و تحلیل کنید و دقت کنید که چگونه ساختاربندی شده اند

ساختار مرور ادبیات مقاله

در ویرایش مقاله و ترجمه مقاله بعضا می بینیم که مرور ادبیات مقاله بدنگارش است.

وقتی ژورنال مورد نظر خود را انتخاب کردید، به مقالاتی که بیش از سایرین ارجاع دارند، رجوع کنید تا ببینید چگونه نویسندگان مراحل مختلف پژوهش خود را سازمان دهی می کنند. بهتر است از مقالاتی استفاده کنید که به احتمال زیاد در بخش مرور ادبیات خود آن ها را ذکر می کنید یا ارتباط بسیاری زیادی به موضوع شما دارند و یا مقالات کلاسیک رشته شما هستند. (بیشتر…)