ویرایش مقاله انگلیسی

8. نگارش مقاله را از کدام بخش شروع کنیم؟

ترتیب نوشتن قسمتهای مقاله

وقتی مقالات برای ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله ارسال می شوند، گاها با بی نظمی قسمتهای مقاله مواجه می شویم.

درباره ترتیب نوشتن قسمت های مختلف مقاله فکر کنید.

استاندارد خاصی برای نوشتن مقاله به یک ترتیب خاص وجود ندارد. شما باید ترتیبی را انتخاب کنید که بهترین حالت برای شماست.

بسیاری از نویسندگان از بخش Methods شروع می کنند که اغلب آسان ترین بخش برای نوشتن است زیرا معمولا بخشی است که بیشترین تسلط را بر روی آن دارند. به علاوه، شروع با “روش ها” به شما اعتماد به نفس و انگیزه لازم را نیز برای نوشتن سایر بخش های مقاله می دهد. (بیشتر…)