4. دستورالعمل ژورنال را حتما دقیق بخوانید

قبل از درخواست ویرایش مقاله یا ترجمه مقاله حتما دستورالعمل ژورنال را خوانده باشید.

\r\nدستورالعمل های نویسندگان را از ژورنال مربوطه و هم چنین یک ژورنال با impact factor بالا در همان حوزه تحقیقاتی دانلود کنید.\r\n

هر ژورنالی الزامات و راهنمای سبک خود را دارد. معمولا این دستورالعمل ها عناوین مختلفی دارند، برای مثال: “instructions for authors”، “notes for authors”، و “author guidelines”. آن ها را می توانثید اغلب در صفحه ای به نام “author resources” پیدا کنید. (بیشتر…)