ویرایش مقاله انگلیسی

ویرایش متون انگلیسی

ویرایش متون انگلیسی

با در نظر گرفتن نزدیکان خود ، اعم خانواده ، دوستان و اقوام ، همکاران ، افرادی که روزانه در محل رفت و آمد خود می بینیم و یا با دیدی بازتر با نگرش به همشهریان و هموطنان خود ، متوجه خواهیم شد که درصد بسیار کمی از آن ها مطالعه منظم و پیوسته ای در زندگی خود دارند . با صرف نظر ساعاتی که برای مطالعه مطالب منتشر شده در فضای مجازی که حول محورهای فراوانی می چرخند صرف می شود ، به عنوان وسیله ای برای سرگرمی مناسب بوده ولی ارزش ادبی و بار مطالعاتی سنگینی ندارند ، سرانه مطالعه در کشور به طرز ناامیدکننده ای پایین  است . سرانه مطالعه یا میانگین ساعات مطالعه یک فرد (در شبانه روز یا سال که به یکدیگر قابل تبدیلند) به بیانی ساده ، جمع مدت زمان مطالعه یک فرد و تقسیم بر معیار زمانی آن است . با توجه به اینکه تعداد افراد اصطلاحاً «کتابخوان» و اهل مطالعه کشور از افراد نا آشنا با این مفاهیم بسیار کمتر است ، سرانه مطالعه کشور در سال نیز عددی بسیار ناچیز می باشد . در آمارهای متعددی که ارائه می شود ، با حذف برخی متغیرها  به سرانه مطالعه 2 دقیقه ای می رسیم که عواملی همچون احتساب یا عدم احتساب مطالعه قرآن ، ادعیه اسلامی ، متون عربی ، روزنامه و کتب درسی نیز بر روی آن تاثیر گذارند . محاسبه و عدم محاسبه اقشار مختلف جامعه مانند قشر بی سواد و گروه های سنی خاص (مثلاً 12 تا 14 سال) نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار در تلورانس سرانه مطالعه کشور می باشند که به افزایش و کاهش مدت زمان آن می انجامند . ارائه چنین آماری در برابر ژاپنی که این عدد برای آن ها 1 ساعت و نیم است ، نمایانگر عدم تمایل عموم مردم به رسانه های نوشتاری است . با بررسی این توضیحات از منظری دیگر متوجه خواهیم شد که نگارش متونی عام پسند ، با نگارش یک مقاله علمی تفاوت بسیاری خواهد داشت ، لذا در نگارش و ویرایش این متون ، قوائدی و روش هایی استفاده می شود که با ساختارمطالب ارائه شده  در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی متفاوت خواهد بود . به عنوان مثال با فرض اینکه بخواهیم مطلبی علمی نوشته و آن را به زبان انگلیسی برگردانیم ، باید توجه داشت که مخاطبان نوشته مذکور ، افرادی هستند که الفبای این حوزه از دانش را به خوبی فراگرفته و برای شرح یک اتفاق ، ارائه توضیحات تکمیلی از ابتدا و پایه آن لزومی ندارد . در ادامه می توان اضافه کرد که این افراد تشنه شنیدن و خواندن یک مطلب جدید ، بحث در مورد موضوعات چالش برانگیز ، دانستن نکته ای پنهان و روشن شدن افق های جدیدی پیش روی خود می باشند . علاوه بر ارائه مجموعه ای از اطلاعات علمی و مستند که ماحصل زحمات نگارنده این متن می باشد ، وظیفه ویراستار این مقاله نیز تبدیل این اثر ، به نوشته ای قابل فهم می باشد . پس از ترجمه ، ویرایش مقاله انگلیسی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که ادیتور برای فهم بهتر این مقاله توسط خوانندگانش ، روی آن اعمال می کند . ویرایش مقاله انگلیسی از منظر محتوایی و گرامری ، در چارچوب خاصی می گنجد که مورد قبول جوامع علمی می باشد ، به همین دلیل ویراستار خوب به دنبال تسهیل فهم این مقاله برای محققین یک حوزه می باشد و نه تغییر آن برای درک عامه مردم . پیرو این مطلب ، نحو قرارگیری صحیح جملات ، استفاده از اصطلاحات رایج در یک شاخه علمی و نه فقط اصطلاحات ساده و قابل فهم برای همگان ، عدم دخالت سلیقه شخصی ، وفاداری به تفکرات نویسنده و سنجش فنی و همه جانبه نوشته نهایی ، گوشه ای از فرآیند ویرایش مقاله انگلیسی می باشد .